Osteopathie is een manuele geneeswijze, die zich richt op het vinden en behandelen van bewegingsbeperkingen in het lichaam die klachten veroorzaken.

image5.jpegEen behandeling door een osteopaat is vaak een grote opluchting. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms zelfs onoplosbaar leken. In de osteopathie wordt het lichaam als één geheel gezien. Alle lichaamsweefsels staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar op vele manieren. Daardoor kan de mogelijke oorzaak van een klacht soms worden gevonden, waar andere behandelaars die niet zochten: in een ander deel van het lichaam dan waar de klacht optreedt.

Nog te vaak komt een osteopaat pas in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als er bijvoorbeeld gezegd is: “met deze pijn moet u maar leren leven”. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, whiplash, RSI, migraine, incontinentie, maag- en darmklachten.

Preventie

Osteopathie kan klachten ook voorkomen. Door bijvoorbeeld jaarlijks of halfjaarlijks onderzoek kunnen belemmeringen in een vroeg stadium worden opgespoord en worden klachten voorkomen.

Zuigelingen

Ook voor zuigelingen is een controle zinvol: geboorteletsels kunnen in een vroeg stadium worden vastgesteld en behandeld. Geboorteletsel is vaak de oorzaak van de klachten van een zogenoemde ‘huilbaby’.

Lees meer over osteopathie bij baby’s en kinderen.

Osteopathie: een manuele geneeswijze

Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en gebruikt geen medicijnen of apparaten. Hij of zij maakt los wat los moet zitten en herstelt zo met (overwegend) zachte handgrepen het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Osteopathie richt zich op de beweging van en in het lichaam. Alles in het lichaam beweegt: van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.

image6.jpegAlle systemen in het lichaam werken mee om het gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. De osteopaat behandelt ook zwangere vrouwen, baby’s en kinderen.

Lees meer over osteopathie bij baby’s en kinderen.

De geregistreerde osteopaat

Nederland telt ongeveer 400 geregistreerde osteopaten. Een osteopaat heeft na de opleiding tot fysiotherapeut of basisarts nog de vijfjarige beroepsopleiding Osteopathie gevolgd. Alleen osteopaten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie zijn erkende osteopaten. Zij mogen de beschermde titel DO-MRO voeren. Deze osteopaten zijn ook geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).