Osteopathie-Apeldoorn baseert zich op de Algemene Voorwaarden Osteopathie, zoals deze tot stand zijn gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.