Vergoeding door de verzekeraar

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u. De meeste zorgverzekeraars vragen geen verwijzing van de huisarts voor een osteopatische behandeling.

 

TARIEVEN

 Consult € 89,- 
 

Afspraken, die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden Vedek gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem onder nummer 99/31.