De osteopaten van Osteopathie-Apeldoorn zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en voldoen aan alle kwaliteitseisen die de stichting stelt: de studie gevolgd aan een door het NRO erkend opleidingsinstituut, verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het beroepscompetentieprofiel, inrichtingseisen en klachtrecht.

Afspraken die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Tarieven: € 92,00 per consult.

Het verzenden en innen van de rekeningen osteopathie is uitbesteed aan Infomedics.

Betalingsvoorwaarden Infomedics zie op de homepage onder: over ons.

De zorgverzekeraar vergoedt osteopatische behandelingen geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u.